Działalność każdego podmiotu jako agencji zatrudnienia wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru w wojewódzkich urzędach pracy.
Agencje zatrudnienia pośredniczą w poszukiwaniu pracy, zajmują się poradnictwem zawodowym, doradztwem personalnym, pracą tymczasową. Mogą je prowadzić: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe.