AMBASADOR KARIERY EU

Sięgnij po przygodę!   AMBASADOR KARIERY EU w Polsce

Prowadzimy nabór na 8. edycję programu AMBASADOR KARIERY EU  na rok akademicki 2019/2020.

Zgłoszenia wysyłajcie na adres Biura Karier UW biurokarier@adm.uw.edu.pl  do 31.05.2019

 

O procesie rekrutacji i programie przeczytacie na stronie:

https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en

 

Zadaniem Ambasadorów jest aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z MSZ, z Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi, ale przede wszystkim udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom. Wspólnie z MSZ oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej Ambasadorowie będą organizować spotkania i wykłady otwarte o promocji zatrudnienia.

Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO i MSZ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne, ale Funkcja - również...
Opiekę nad programem sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Świadczy o tym udział w programie takich uczelni jak Uniwersytet Paryski w Sorbonie, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, czy Uniwersytet w Amsterdamie.

==========================

Ambasadorowie Karier EU w Uniwersytecie Warszawskim wg edycji:

2010/2011        Polska nie brała udziału

2011/2012        Rafał Pietrak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

2012/2013        Jan Jęczmyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

2013/2014        Agnieszka Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

2014/2015        Agnieszka Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

2015/2016        Agnieszka Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

2017/2018        Angelika Gieras, Uniwersytet Warszawski, Instytut Europeistyki WNPiSM

2018/2019        Paulina Jasińska, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

2019/2020     czeka na Ciebie!

 

O programie można przeczytać na stronach:

>> http://www.polonorama.com/index.php/aktualnoci/polska/1099-praca-w-instytucjach-ue-unijny-ambasador-akademicki

>> http://blog.centruminicjatyw.org/2014/11/eu_careers/

>> http://europa.eu/epso/ambassadors/students/about/about_en.htm

>> http://europa.eu/epso/ambassadors/students/index_en.htm

>> www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/promocja_zatrudnienia/ambasadorowie_karier_ue_1
>> www.facebook.com/EUCareersUW

>> www.polskieradio.pl/10/1953/Artykul/707257,Mozliwosci-pracy-w-Unii-Europejskiej