JESIEŃ 2018

>> Targi Pracy i Przedsiębiorczości - PKiN Warszawa
   
      10 października 2018   

 Więcej

>> Targi Pracy IT
   
      Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2

7 listopada 2018   

>> Targi – Dni Kariery AIESEC

     http://dnikariery.pl/

TALENT DAYS

18  października 2018,  (PGN  w Warszawie)   

www.talentdays.pl

>> Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy 
       

20-21 listopada 2018     

www.spotkania.uw.edu.pl