UW: inicjatywy dla otoczenia

Podejmij wyzwanie!

Program „UW: inicjatywy dla otoczenia" to odpowiedź Uniwersytetu Warszawskiego na rosnące zapotrzebowanie w zakresie kształcenia i trenowania kompetencji niezbędnych w życiu społecznym oraz zawodowym, wśród studentów i doktorantów.