WYKAZ UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH PODPISANYCH PRZEZ UW
  DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

  (obowiązkowych i nieobowiązkowych)*

Lp.

NAZWA ORGANIZATORA PRAKTYK

TERMIN WAŻNOŚCI UMOWY

1

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

bezterminowo

2

Ministerstwo Sprawiedliwości

bezterminowo

3

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP

bezterminowo

4

SAS Institute Polska Sp. z o.o.

bezterminowo

5

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

bezterminowo

6

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

bezterminowo

7

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

do grudnia 2015 r.

8

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

do grudnia 2015 r.

9

Oficyna 21, Biuro Tłumaczeń Narrator

do marca 2016 r.

10

Scena Kapitol Sp. z o. o.

do grudnia 2015 r.

11

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

do września 2017 r.

12

THINK POLAND Sp. z o. o.

do  września 2015 r.

13

PAP S.A.

do grudnia 2017 r.

 

*  Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach u wymienionych Organizatorów obsługuje Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.