PROGRAM PRAKTYK W ABW - 2019

DRUGA TURA REKRUTACJI - DO 31 MAJA!

Rekrutacja do trzech grup praktyk:  Analitycy I grupa, Analitycy II grupa, Grupa Prawnicy.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.  

Regulamin:  POBIERZ      Formularze do pobrania/wypełnienia/złożenia:  POBIERZ

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Karier UW do  31 maja 2019 r.

 

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

Analitycy I grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2019 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów kierunków filologicznych oraz orientalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej 6 semestrów. Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków:

niemiecki,
rosyjski,
francuski,
ukraiński,
czeczeński,
arabski,
perski,
turecki,
chiński,
hausa,
amharski,
suahili,
urdu,
hindi

oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B2).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych (research) zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.  
Regulamin: POBIERZ      Formularze do pobrania/wypełnienia: POBIERZ

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

Analitycy II grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2019 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej  6 semestrów.

Preferowane specjalizacje to:

- socjologia,
- politologia,
- stosunki międzynarodowe,
- bezpieczeństwo wewnętrzne.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk. 
Regulamin: POBIERZ      Formularze do pobrania/wypełnienia: POBIERZ

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

Grupa prawnicy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2019 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy zaliczyli co najmniej 7 semestrów.

Preferowane specjalizacje to:

- prawo administracyjne materialne i procesowe,
- prawo konstytucyjne,
- prawo zamówień publicznych,
- prawo międzynarodowe,
- ewentualnie prawo cywilne materialne lub procesowe.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z:
- procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW,
- współpracą międzynarodową,
- a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk. 
Regulamin: POBIERZ      Formularze do pobrania/wypełnienia: POBIERZ

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

DRUGA TURA REKRUTACJI - DO 31 MAJA!

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.  

Regulamin: POBIERZ      Formularze do pobrania/wypełnienia: POBIERZ

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Karier UW do  31 maja 2019 r.