I EDYCJA KONKURSU „UW: INICJATYWY DLA OTOCZENIA"

W I edycji programu w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 realizowane będą następujące projekty:

a) w ścieżce "Firmy": 

oraz

b) w ścieżce „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne":