ŹRÓDŁA INFORMACJI O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

>> Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy  obserwatorium.mazowsze.pl

>> Sedla&Sedlak  rynekpracy.pl

>> Gzetapraca.pl gazetapraca.pl

>> Ciekawe linki   

>> INFORMATORIUM   

RYNEK PRACY W PIGUŁCE

>> Młodzi na rynku pracy: .
>> Trendence Graduate Barometer 2012 Business Edition Uniwersytet Warszawski: .
>> TrendenceGraduate Barometer 2012 IT Edition Uniwersytet Warszawski: .
>> Potentialpark University Report 2012: .
>> PLSS 2011 University Report - Business - Uniwersytet Warszawski: .
>> PLSS 2011 University Report - Humanities Liberal Arts - Uniwersytet Warszawski: .
>> PLSS 2011 University Report - Law - Uniwersytet Warszawski: .
>> PLSS 2011 University Report - Natural Sciences - Uniwersytet Warszawski: .
>> Bezrobotni - niewykorzystane zasoby polskiej gospodarki: .
>> Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport_podsumowujący: .
>> Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy: .
>> Kogo kształcą polskie szkoły: .
>> Kto nas kształci po zakończeniu szkoły: link.
>> Polki i Polacy na rynku pracy: link.
>> Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki: link.
>> Coraz mniej pracy w Europie. Raport Eurostat: link.
>> Raport o Młodzieży Świata: link.
>> RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ZA 2011 ROK: link.
>> Młodzież wchodząca na rynek pracy:aspiracje-szanse-praktyka: link.
>> Model Kompetencji Zawodowych dla Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UMK: link.
>> Bezrobocie w województwie mazowieckim: link.
>> Raport Universum o studentach UW: link.
>> Trendy na rynku pracy w 2012 roku: link.
>> Polska w czołówce pod względem wzrostu płac:
link
.