WYKAZ UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH PODPISANYCH PRZEZ UW
  DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

  (obowiązkowych i nieobowiązkowych)*

 

Lp.

NAZWA ORGANIZATORA PRAKTYK

TERMIN WAŻNOŚCI UMOWY

1

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

bezterminowo

2

Ministerstwo Sprawiedliwości

bezterminowo

3

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP

bezterminowo

4

SAS Institute Polska Sp. z o.o.

bezterminowo

5

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

bezterminowo

6

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

bezterminowo

7

Pekao SA

bezterminowo

8

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

do 31 grudnia 2017 r.

9

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

do 31 grudnia 2017 r.

10

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

do 30 września 2019 r.

11

PAP S.A.

do grudnia 2017 r.

12

Urząd m.st. Warszawy

do 31 grudnia 2018 r.

13

Bank Gospodarstwa Krajowego

do 31 grudnia 2018 r.

14

Plus Bank S.A.

do 30 września 2017 r.

15

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

do 30 września 2018 r.

 

*  Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach u wymienionych Organizatorów

obsługuje Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.