Program „UW: inicjatywy dla otoczenia" (IDO)

to odpowiedź Uniwersytetu Warszawskiego na rosnące zapotrzebowanie w zakresie kształcenia i trenowania kompetencji niezbędnych w życiu społecznym oraz zawodowym, wśród studentów i doktorantów.

Dołączając do ścieżki IDO dla Firm masz szansę na wypracowanie nowych i niestandardowych rozwiązań w obszarze działalności firm małych i średnich.  Rekrutacja trwa – podejmij wyzwanie i dołącz do nas!

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU?
  Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego bez względu na kierunek, rok i tryb studiów.

JAK DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU PROJEKTU?
Niezależnie od wybranego projektu, w IDO możesz realizować swój udział w dowolnej z poniższych form:

 • zajęć ogólnouniwersyteckich, 60 godz., 3 pkty ECTS, zaliczenie na ocenę (rekrutacja do 11 stycznia 2017 r.);
 • praktyk kierunkowych lub innych w wymiarze 90 godz. lub zdobywania doświadczenia poświadczonego rekomendacjami i zaświadczeniem (rekrutacja do 22 stycznia 2017 r.)

W I edycji programu w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 w ścieżce IDO dla Firm realizowane będą następujące projekty:

Aby wziąć udział w rekrutacji, wybierz jeden z projektów i formę, w jakiej chcesz go zrealizować.

Następnie wyslij swoje CV na biurokarier@adm.uw.edu.pl, a w treści maila zgłoszeniowego napisz, który projekt i formę jego realizacji preferujesz. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz pod linkiem: https://goo.gl/forms/tlcQzHK5rWeTHTUV2

Pamiętaj – zgłoszenia na OGUNy przyjmujemy do 11 stycznia, a na praktyki i inne do 22 stycznia. 

Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń wybrane osoby są zapraszane na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie między 10 a 22 stycznia 2017 r.

Na spotkaniu będziemy sprawdzać Twoje kompetencje ze szczególnym naciskiem na:
1. komunikację w grupie;
2. precyzyjne formułowanie myśli;
3. zarządzanie czasem i samoorganizację;
4. współpracę w grupie;
5. motywację i pracę pod presją czasu;
6. wykorzystywanie wiedzy w praktyce i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Zaznaczamy, że celem spotkania rekrutacyjnego nie jest odrzucenie kandydatów i kandydatek, lecz sprawdzenie ich kompetencji.

O wynikach rekrutacji informujemy mailowo i/lub telefonicznie.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
Udział w Programie można zrealizować jako:

 • zajęcia ogólnouniwersyteckie, 60 godz., 3 pkty ECTS;
 • praktyki, 90 godz.;
 • zdobywanie doświadczenia poświadczone rekomendacjami.

Ponadto każdy uczestnik bierze udział w 16-godzinnym szkoleniu z komunikacji, pracy zespołowej i zarządzania projektem, po którym otrzymuje certyfikat.

„UW: inicjatywy dla otoczenia" to szansa na:

 • rozwój niezbędnych kompetencji społecznych i zawodowych,
 • zdobycie doświadczenia pod okiem specjalistów w danej dziedzinie,
 • realizację projektów we współpracy z firmami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami
  publicznymi,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach,
 • poznanie wielu nowych osób o podobnych zainteresowaniach i celach.

ZAPRASZAMY! Podejmij wyzwanie!