_______________________________________________________________________________________________

          

 A K T U A L N O Ś C I

      

Uniwersyteckie Spotkania
z Rynkiem Pracy:
26-27 listopada
 
Prezentacje firm, warsztaty nauczą jak skutecznie wejść na rynek pracy!

  Więcej

 

       

Przed Tobą lub za Tobą przygotowanie pracy dyplomowej?  Szukasz pomysłu na temat? Chcesz "wystawić" swoją pracę do oceny zewnętrznej? Chcesz wygrać nagrodę?   Więcej

Polecamy również zestawienie zagadnień badawczych m. st. Warszawy z dodatkowymi informacjami:   Więcej

                                       

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21. Nabór do 1.02.2020 r.   Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.   Więcej

                        

Europa stoi otworem przed Tobą! 

Skorzystaj z wyszukiwarki Eurodesk Opportunity Finder.   Obszary wyszukiwania:  > LEARNING > VOLUNTEERING > INTERNSHIPS > PARTICIPATING > GRANTS    Więcej

                                  

Zastanawiasz się nad wyborem OGUNA w semestrze zimowym? A może KLINIKA KARIERY?

Zajęcia skierowane są do studentów wszystkich kierunków studiów i obejmują spotkania z doradcami, warsztaty prowadzone przez członków Kliniki i ekspertów zewnętrznych, konwersatoria oraz realizację samodzielnych studenckich projektów. W roku akadem. 2019/2020 zajęcia będą prowadzone w 3 modułach: HR, doradztwo, trenerski. Więcej w  USOSie!   Zapraszamy!    Więcej

        

Praktyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA 

Więcej

  

Warto wiedzieć!   Kalendarium stypendialne

W jednym miejscu znajdziecie zbiór wszystkich trwających naborów stypendiów krajowych i zagranicznych. LUBIMY TEN PORTAL! 

KLINIKA KARIERY:  
Wybierz jako przedmiot ogólnouniwersytecki (w rejestracji żetonowej) 

Moduł I - ścieżka doradztwo
Moduł II - ścieżka szkoleniowa, trenerska
Moduł III  -  ścieżka HR

 

WARTO POCZYTAĆ  
Co słychać na rynku pracy? Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? Jakie firmy i w jakich branżach rekrutują? Zapraszamy do lektury poradników i studenckich czasopism na temat rynku pracy i kariery. 

Service learning - wyzwania społeczne
 Wybierz jako przedmiot ogólnouniwersytecki.
Zajęcia odbywają się w formule service learning opartej na jednoczesnym kształceniu i angażowaniu w kwestie społeczne. Pozwala to lepsze zrozumienie mechanizmów zmieniającego się otoczenia poprzez realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu.   Więcej
 

Chcesz napisać dyplomową pracę aplikacyjną? Powiemy jak zacząć!    Zapraszamy zainteresowanych przygotowaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej na spotkania na wydziałach.
Podczas spotkania studenci i promotorzy będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem UW by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.
  
Więcej

 

 

 

 

 

Biuro Karier UW kieruje swoje usługi do studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, także absolwentów wszystkich typów studiów, bez względu na rok ukończenia studiów na UW.

yputube icon

____________________________________

SERWIS Z OFERTAMI

____________________________________

CIEKAWE LINKI  

____________________________________

PARTNERZY BK NA UW

 

____________________________________

BK UW WSPÓŁPRACUJE

____________________________________

POLECAMY UWADZE PUBLIKACJE  

         

             

________________________________________