_______________

yputube icon

Biuro Karier UW kieruje swoje usługi do studentów I i II stopnia studiów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, oraz absolwentów wszystkich typów studiów, bez względu na rok ukończenia studiów na UW.

♦  www.facebook.com/BiuroKarierUW.fanpage
♦  www.facebook.com/OfertyPracyBKUW
__________________________________________

  PRAKTYKI i STAŻE 

-  Wykaz umów długoterminowych  ►
_________________________________________

  INFORMATORIUM 
________________________________________

  RYNEK PRACY W PIGUŁCE 
_______________________________________

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BK

  

            INNE PROJEKTY

POLECAMY UWADZE PUBLIKACJE 

          

      

      

_________________________________________

♦  BEZPŁATNY DOSTĘP do elektronicznych wersji czasopism:

_________________________________________

  A K T U A L N O Ś C I 

______________________________________________________

SSM Traineeship Programme  – The European Central Bank

więcej

   ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY JAKO DORADCA lub TRENER!  


ONZ oferuje atrakcyjne stanowiska pracy dla doświadczonych specjalistów oraz dla młodych ambitnych absolwentów, poszukujących ścieżek kariery w pełnym wyzwań środowisku międzynarodowym.

POBIERZ


Poznaj listę urzędów i jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów a biorących udział w programie praktyk.

POBIERZ

MSZ w miarę możliwości, kierując się potrzebami służby zagranicznej, organizuje nabór kandydatów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Program dla studentów chcących odbyć praktyki obowiązkowe w instytucjach administracji rządowej.

www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji


   Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" 


  UMOWY DŁUGOTERMINOWE PODPISANE PRZEZ UW Z PRACODAWCAMI 


  PORADNIKI nt RYNKU PRACY  '2014/2015 


  KARIERA W INSTYTUCJACH UE 


  Praktyka w Wydziale Politycznym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 


  Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu 


  Entrypark International Career Book


  Bezpłatne ebooki dla wsparcia firm

______________________________________________________

BK UW WSPÓŁPRACUJE z:

 

_____________________________________________________

  SERWIS Z OFERTAMI


CIEKAWE LINKI Z OFERTAMI 

__________________________________________

WARSZTATY BK

>> Skuteczne dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny

----------------------------------
  WSPÓŁPRACUJ Z NAMI JAKO DORADCA lub TRENER!
__________________________________________

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE
__________________________________________

 STUDENCI W DZIAŁANIU

♦  Działalność w kołach naukowych

♦ Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu 

Działaj w III sektorze! Masz okazję na zdobycie cennego doświadczenia. 
Wolontariusz to Ty?  www.ngo.pl

E-WOLONTARIAT
__________________________________________

PARTNERZY BK NA UW

__________________________________________