_______________________________________________________________________________________________

 A K T U A L N O Ś C I

 

JAK WŁAŚCIWIE UBRAĆ SIĘ DO PRACY I NA ROZMOWĘ REKRUTACYJNĄ

 Zapraszamy na warsztat 25.02     Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się dlaczego tak dużą uwagę należy zwracać na to jak wyglądamy, jaki ma to wpływ na nasze sukcesy. Poznają zasady jakimi rządzi się styl smart oraz smart casual.   Więcej

 

SPEED RECRUITING W PRAKTYCE.  Jak skutecznie przejść proces rekrutacyjny w 5 minut?

 Zapraszamy na warsztat 5.03  poswiecony rekrutacji i połączony z praktycznymi ćwiczeniami w których można zastosować zdobyte umiejętności w zakresie szybkich rozmów rekrutacyjnych.   Więcej

KLINIKA KARIERY 
Wybierz jako przedmiot ogólnouniwersytecki (w rejestracji żetonowej) 

Moduł I - ścieżka doradztwo
Moduł II - ścieżka szkoleniowa, trenerska
Moduł III  -  ścieżka HR

       

Przed Tobą lub za Tobą przygotowanie pracy dyplomowej?  Szukasz pomysłu na temat? Chcesz "wystawić" swoją pracę do oceny zewnętrznej? Chcesz wygrać nagrodę?   Więcej

Polecamy również zestawienie zagadnień badawczych m. st. Warszawy z dodatkowymi informacjami:   Więcej

                                       

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21. Nabór do 1.02.2020 r.   Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.   Więcej

                        

Europa stoi otworem przed Tobą! 

Skorzystaj z wyszukiwarki Eurodesk Opportunity Finder.   Obszary wyszukiwania:  > LEARNING > VOLUNTEERING > INTERNSHIPS > PARTICIPATING > GRANTS    Więcej

                                  

Zastanawiasz się nad wyborem OGUNA w semestrze zimowym? A może KLINIKA KARIERY?

Zajęcia skierowane są do studentów wszystkich kierunków studiów i obejmują spotkania z doradcami, warsztaty prowadzone przez członków Kliniki i ekspertów zewnętrznych, konwersatoria oraz realizację samodzielnych studenckich projektów. W roku akadem. 2019/2020 zajęcia będą prowadzone w 3 modułach: HR, doradztwo, trenerski. Więcej w  USOSie!   Zapraszamy!    Więcej

        

Praktyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA 

Więcej

  

Warto wiedzieć!   Kalendarium stypendialne

W jednym miejscu znajdziecie zbiór wszystkich trwających naborów stypendiów krajowych i zagranicznych. LUBIMY TEN PORTAL! 

 

WARTO POCZYTAĆ  
Co słychać na rynku pracy? Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? Jakie firmy i w jakich branżach rekrutują? Zapraszamy do lektury poradników i studenckich czasopism na temat rynku pracy i kariery. 

 

 

 

 

Biuro Karier UW kieruje swoje usługi do studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, także absolwentów wszystkich typów studiów, bez względu na rok ukończenia studiów na UW.

yputube icon

____________________________________

SERWIS Z OFERTAMI

____________________________________

CIEKAWE LINKI  

____________________________________

PARTNERZY BK NA UW

 

____________________________________

BK UW WSPÓŁPRACUJE

____________________________________

POLECAMY UWADZE PUBLIKACJE  

         

             

________________________________________