Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRAKTYKI W ABW

PRAKTYKI STUDENCKIE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych (160 godzin), bezpłatnych, praktyk studenckich
we wrześniu 2023 roku w Warszawie. Praktyki realizowane będą w trybie hybrydowym.

Praktyki dedykowane studentom Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w pięciu grupach:

PRAWNICY

ANALITYCY – I

ANALITYCY – II

ANALITYCY – III

KRYMINALISTYCY

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Przeczytaj o warunkach rekrutacji do wybranej grupy.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk

Załączniki:

 

PRAWNICY

Oferta praktyk skierowana do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dowolnego roku studiów.

Preferowane specjalizacje to:

 • prawo administracyjne materialne i procesowe,
 • prawo konstytucyjne,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • prawo cywilne materialne lub procesowe.

Mile widziana znajomość języka angielskiego.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z:

 • procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW,
 • współpracą międzynarodową,
 • formułowaniem stanowisk prawnych i współpracę przy sporządzaniu opinii prawnych,
 •  a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż w zaklejonej kopercie do Biura Karier UW z dopiskiem „grupa prawnicy”.

Termin składania aplikacji – 31 maj 2023 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku).

 

ANALITYCY – I

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego m.in. kierunku:

 • socjologia,
 • politologia,
 • dziennikarstwo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • historia,
 • filologie,

którzy w dniu 1 marca 2023 roku byli studentami co najmniej drugiego roku studiów I-ego stopnia.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż w zaklejonej kopercie do Biura Karier UW z dopiskiem „grupa analitycy I”.

Termin składania aplikacji – 31 maj 2023 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku).

 

ANALITYCY – II

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego kierunków filologicznych oraz orientalistycznych, którzy w dniu 1 marca 2023 roku byli studentami co najmniej drugiego roku studiów I-ego stopnia.

Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków na poziomie minimum B2:

 • rosyjski,
 • ukraiński,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • arabski,
 • perski,
 • turecki,
 • chiński,

oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B1/B2).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych, w tym obcojęzycznych, zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż w zaklejonej kopercie do Biura Karier UW z dopiskiem „grupa analitycy I”.

Termin składania aplikacji – 31 maj 2023 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku).

 

ANALITYCY – III

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego m.in. kierunku:

 • prawo,
 • administracja,
 • politologia,
 • filologia angielska,

którzy w dniu 1 marca 2023 roku byli studentami co najmniej drugiego roku studiów I-ego stopnia.

Preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1.

Mile widziane osoby interesujące się obszarami współpracy międzynarodowej oraz zagadnieniami z zakresu prewencji terrorystycznej.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż w zaklejonej kopercie do Biura Karier UW z dopiskiem „grupa analitycy I”.

Termin składania aplikacji – 31 maj 2023 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku).

 

KRYMINALISTYCY

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego m.in. kierunku:

 • informatyka,
 • mechanika,
 • fizyka,

którzy w dniu 1 marca 2023 roku byli studentami co najmniej drugiego roku studiów I-ego stopnia.

W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z dziedziną kryminalistyki wybraną przez studenta:

 • informatyka,
 • cybernetyka,
 • elektronika, w szczególności inżynieria dźwięku, przetwarzanie sygnałów, telekomunikacja, multimedia,
 • mechanika, w szczególności akustyka,

Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż w zaklejonej kopercie do Biura Karier UW z dopiskiem „grupa analitycy I”.

Termin składania aplikacji – 31 maj 2023 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku).