Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRAKTYKI W ABW

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych (160 godzin), bezpłatnych, praktyk studenckich *(1) we wrześniu 2024 roku w Warszawie. Praktyki realizowane będą w trybie hybrydowym (praca własna/zajęcia stacjonarne)*(2).

Praktyki dedykowane studentom Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w siedmiu grupach:

 • PRAWNICY
 • ANALITYCY – I
 • ANALITYCY – II
 • KRYMINALISTYCY – I
 • KRYMINALISTYCY – II
 • KRYMINALISTYCY – III
 • KRYMINALISTYCY – IV

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
Przeczytaj o warunkach rekrutacji do wybranej grupy.
Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w Regulaminie Praktyk.

Praktyki studenckie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego adresowane są do wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o ABW jako służbie specjalnej. Sprawdzając swoje umiejętności w ramach wybranej grupy, można jednocześnie poznać ABW jako potencjalnego przyszłego pracodawcę. Ponadto praktykanci mogą swój udział w praktykach studenckich w ABW zaliczyć jako element wymagany programem studiów.

Praktyki studenckie w ABW odbywają się wyłącznie na podstawie Regulaminu Praktyk w ABW, Programu Praktyk w ABW oraz w oparciu o porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte pomiędzy ABW a Uniwersytetem Warszawskim, które umożliwia realizację praktyk dedykowanych studentom Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy praktykant na zakończenie otrzymuje Zaświadczenie o odbyciu praktyki (wzór w załączniku Regulaminu Praktyk). Podstawą do wypełnienia innej dokumentacji zaliczającej praktykę studentowi są informacje zawarte w Ocenie Praktykanta (wzór w załączniku do Regulaminu Praktyk)

*(1)Praktyki mogą mieć charakter praktyk zawodowych i realizować obowiązek wynikający z programu studiów. Warunki zaliczenia praktyk opisane są w Regulaminie Praktyk i komentarzu do oferty praktyk.
*(2)W zależności od grupy mogą być różne proporcje pracy własnej do zajęć stacjonarnych. W związku z tym na formularzu aplikacyjnym należy dopisać swoją dyspozycyjność na okres odbywania praktyk – wrzesień 2024.

Załączniki:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRAWNICY

Oferta praktyk skierowana do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej drugiego roku studiów (po 3 semestrach).

Preferowane specjalizacje to:

 • prawo administracyjne materialne i procesowe,
 • prawo konstytucyjne,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • prawo cywilne materialne lub procesowe.

Mile widziana znajomość języka angielskiego.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z:
– procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW,
– współpracą międzynarodową,
– formułowaniem stanowisk prawnych i współpracą przy sporządzaniu opinii prawnych,
– a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż do Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem „grupa prawnicy”.
Termin składania aplikacji – 15 czerwca 2024 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANALITYCY – I

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego m.in. kierunku:

 • socjologia,
 • politologia,
 • dziennikarstwo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • historia,
 • filologie,

którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż do Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem „grupa analitycy I”.
Termin składania aplikacji – 15 czerwca 2024 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ANALITYCY – II

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego kierunków filologicznych oraz orientalistycznych, którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden
z wymienionych języków na poziomie minimum B2:

rosyjski,

ukraiński,

niemiecki,

francuski,

hiszpański,

szwedzki,

norweski,

arabski,

perski,

turecki,

chiński

oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B1/B2).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych, w tym obcojęzycznych, zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż do Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem „grupa analitycy II”.
Termin składania aplikacji – 15 czerwca 2024 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

KRYMINALISTYCY – I

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego m.in. kierunku:

 • informatyka,
 • fizyka,
 • mechanika,

którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z dziedziną kryminalistyki wybraną przez studenta:

 • informatyka,
 • cybernetyka,
 • elektronika, w szczególności inżynieria dźwięku, przetwarzanie sygnałów, telekomunikacja, multimedia,
 • mechanika, w szczególności akustyka.

Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż do Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem nazwy „grupa kryminalistycy I”.
Termin składania aplikacji – 15 czerwca 2024 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

KRYMINALISTYCY – II

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego m.in. Wydziału Chemii, Centrum Nauk Sądowych i w zakresie:

 • chemia,
 • poligrafia,
 • technologia papieru,

którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

Mile widziane posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie kryminalistyki i zagadnień prawnych.
W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z analizą dokumentów.
Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż do Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem nazwy „grupa kryminalistycy II”.
Termin składania aplikacji – 15 czerwca 2024 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

KRYMINALISTYCY – III

Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego m.in. kierunku:

 • psychologia
 • filologia polska,
 • prawo,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • kryminalistyka,

którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach). Mile widziane posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie kryminalistyki i zagadnień prawnych.

W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z analizą pisma.
Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż do Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem nazwy „grupa kryminalistycy III”.
Termin składania aplikacji – 15 czerwca 2024 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

KRYMINALISTYCY – IV

Oferta praktyk skierowana do studentów m.in. Wydziału Archeologii (antropologia fizyczna), Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

Mile widziane posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie kryminalistyki i zagadnień prawnych oraz kompetencje plastyczne.
W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z analizą z zakresu badań antroskopijnych.
Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż do Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem nazwy „grupa kryminalistycy IV”.
Termin składania aplikacji – 15 czerwca 2024 roku.
Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).