Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRAKTYKI W PRZEDSTAWICIELSTWIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Uniwersytet Warszawski od 10 lat współpracuje z Przedstawicielstwem KE w zakresie organizacji praktyk obowiązkowych i nieobowiązkowych.

Zgłoszenia należy wysyłać bezpośrednio do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce .

Praktyka w Sekcji Językowej  

Zadania – Wsparcie Sekcji Językowej poprzez m.in.:

–  wsparcie językowe dla pracowników pozostałych sekcji Przedstawicielstwa KE,
–  tłumaczenie i redagowanie komunikatów prasowych i innych tekstów,
–  pomoc przy organizacji wydarzeń związanych z Europejskim Dniem Języków i innych wydarzeń związanych z wielojęzycznością,
–  pomoc w pracach biurowych (m.in.archiwizacja).

Profil kandydata:

–  preferowani studenci: minimum 3 rok studiów,
–  preferowane kierunki: filologie obce, kulturoznawstwo,
–  biegła znajomość angielskiego (poziom minimum C1), poziom polskiego C2/native,
–  mile widziane doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych i organizacji wydarzeń.

Warunki praktyk:

 • praktyka bezpłatna,
 • długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),
 • warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka.

 

Praktyka w Wydziale Politycznym

 Zadania: Wsparcie Wydziału Politycznego PKE poprzez m.in.:

 • udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach dotyczących polityk UE, sporządzanie notatek,• pomoc przy organizacji wizyt przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce,• pomoc w organizacji wydarzeń i spotkań dla interesariuszy,• sporządzanie raportów i analiz politycznych z bieżących wydarzeń w Polsce,
 • pomoc w pracach biurowych (m.in. archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Profil kandydata:

 • preferowani studenci: min. 2 roku studiów,• preferowane kierunki: politologia, ekonomia, europeistyka, stosunki międzynarodowe,• biegła znajomość angielskiego (poziom minimum B2), poziom polskiego C2/native,• mile widziane wcześniejsze doświadczenie w organizowaniu wydarzeń oraz redagowaniu raportów, doświadczenie w zakresie researchu (praktyki, wolontariat).

Warunki praktyk:

 • praktyka bezpłatna,
 • długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),
 • warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka.

 

Praktyka w Wydziale Informacji i Komunikacji Społecznej

Zadania: Wsparcie Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej poprzez m.in.

 • pomoc przy organizacji wydarzeń komunikacyjnych,
 • pomoc w działaniach promocyjnych (m.in. media społecznościowe, strona internetowa),
 • pomoc przy koordynacji działania sieci informacyjnej Europe Direct,
 • pomoc w pracach biurowych (m.in. archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Profil kandydata:

 • preferowane kierunki: europeistyka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, filologia itp.
 • preferowani studenci: min. 2 rok studiów,
 • biegła znajomość angielskiego (poziom minimum B2), poziom polskiego C2/native,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji imprez i konferencji, w pracy z mediami społecznościowymi oraz tworzeniu i redagowaniu tekstów.

Warunki praktyk:

 • praktyka bezpłatna,
 • długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),
 • warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka.

 

Praktyka w Wydziale Prasy i Mediów

Zadania: Wsparcie Wydziału Prasy i Mediów poprzez m.in.

 • pomoc przy organizacji wydarzeń prasowych,
 • pomoc przy redagowaniu tekstów (m.in. komunikaty prasowe, relacje na stronę www),
 • pomoc przy monitorowaniu mediów i analiz przekazów medialnych,
 • pomoc w pracach biurowych (archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Profil kandydata:

 • preferowane kierunki: europeistyka, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, itp.
 • preferowani studenci: min. 2 rok studiów,
 • biegła znajomość angielskiego (poziom minimum B2), poziom polskiego C2/native,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dziennikarskiej, redagowaniu tekstów oraz w pracy z mediami.

Warunki praktyk:

 • praktyka bezpłatna,
 • długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),
 • warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka.

 

Więcej informacji na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:  www.ec.europa.eu/poland

Na praktyki w Przedstawicielstwie KE można aplikować przez cały rok.

Oferty ważna do momentu wypełnienia kalendarza praktyk na dany miesiąc.