Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAMME

Rozpoczął się nabór w edycji 2024/2025 do programu “Pan-European Seal Professional Programme”.

Nabór prowadzony jest przez dwie instytucje tj.: EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) oraz EPO (Europejski Urząd Patentowy), a Uniwersytet Warszawski jest Partnerem obu Urzędów.

EUIPO EPO
Link do podstron EUIPO z informacjami dotyczącymi obecnej edycji:
https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=73916&forceview=1

Link do podstron EPO z informacjami dotyczącymi obecnej edycji:
https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html

Rekrutacja wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego tj. przygotowanie i przesłanie dokumentacji na adres lpieczara@uott.uw.edu.pl kończy się 28.02.2024 r.  do godziny 23:59. Rekrutacja wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego tj. przygotowanie i przesłanie dokumentacji na adres lpieczara@uott.uw.edu.pl kończy się 28.02.2024 r.  do godziny 23:59.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji wewnętrznej:

  • CV w języku angielskim, w formacie Europass (Europass Word format);
  • List motywacyjny (w jęz. ang.), wyraźnie wskazujący wybór miejsca stażu (tj. EUIPO) oraz wskazujący obszary zainteresowań kandydata w których chciałby realizować staż (z oferty Urzędu);
  • Skan dokumentu poświadczającego znajomość jednego z języków roboczych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) EUIPO na poziomie co najmniej B1;
  • Dyplom ukończenia studiów (co najmniej pierwszego stopnia). Jeżeli studia  trwają, dyplom można zastąpić zaświadczeniem z Uczelni/oświadczeniem kandydata o przewidywanym terminie uzyskania dyplomu. Dyplom musi zostać uzyskany przed planowanym rozpoczęciem stażu tj. przed 16.09.2024 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji wewnętrznej:

  • CV w języku angielskim,
  • List motywacyjny (w jęz. ang.), wyraźnie wskazujący wybór miejsca stażu (tj. EPO) orz wskazujący obszary zainteresowań kandydata w których chciałby realizować staż (z oferty Urzędu);
  • Skan dokumentu poświadczającego znajomość jednego z języków roboczych (angielski, niemiecki, francuski) EPO na poziomie co najmniej B1;
  • Dyplom ukończenia studiów (minimum I stopnia). Jeżeli studia  trwają, dyplom można zastąpić zaświadczeniem z Uczelni/oświadczeniem kandydata o przewidywanym terminie uzyskania dyplomu. Dyplom musi zostać uzyskany przed rozpoczęciem stażu tj. przed 16.09.2023 r.
Kolejnym etapem będzie wysłanie do EUIPO, shortlisty kandydatów, którzy przeszli rekrutację wewnętrzną w obrębie Uniwersytetu.

Następnym etapem (do 31.03.2024 r.) będzie wysłanie, przez kandydatów wskazanych przez Uniwersytet, swoich aplikacji za pomocą narzędzia udostępnionego przez EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships). Przed zakończeniem tego etapu, w przypadku EUIPO, wymagane jest ukończenie przynajmniej jednego z kursów przygotowawczych pod nazwą “EUTM in a Nutshell” i/lub “RCD in a Nutshell”, które dostępne są na stronie EUIPO Academy Learning Portal (czas trwania jednego kursu wynosi ok. 4 h).

Kolejnym etapem będzie wysłanie przez Uniwersytet shortlisty kandydatów, którzy przeszli rekrutację wewnętrzną w obrębie Uniwersytetu, do właściwego Urzędu.

Następnym etapem (do 15.03.2024 r.) będzie wysłanie, przez kandydatów wskazanych przez Uniwersytet, swoich aplikacji za pomocą narzędzia udostępnionego przez EPO. Przed zakończeniem tego etapu, w przypadku EPO, wymagane jest ukończenie kursów przygotowawczych.

Link do kursów:

Plan rekrutacji:

https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html

Staż jest płatny (1 200,00 €/miesiąc) i trwa 12 miesięcy.

Miejsce odbywania stażu: Alicante.

W przypadku EPO istnieje możliwość wydłużenia staży do 3 lat. Wygrodzenie: ok. 2 000,00 € netto/miesiąc w pierwszym roku, które wzrasta do ok. 3 300,00 € netto/miesiąc w drugim i trzecim roku.

Możliwe miejsca odbywania stażu Monachium/Haga/Wiedeń/Berlin/Bruksela.

Załączniki:

Załączniki:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu na adres lpieczara@uott.uw.edu.pl W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu na adres lpieczara@uott.uw.edu.pl