Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAMME

Rozpoczął się nabór w edycji 2022/2023 do programu “Pan-European Seal Professional Programme”.

Nabór prowadzony jest przez dwie instytucje tj.: EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) oraz EPO (Europejski Urząd Patentowy), a Uniwersytet Warszawski jest Partnerem obu Urzędów.

EUIPO EPO
Link do podstron EUIPO z informacjami dotyczącymi obecnej edycji.

Link do podstron EPO z informacjami dotyczącymi obecnej edycji:
Rekrutacja wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego tj. przygotowanie i przesłanie dokumentacji na adres lpieczara@uott.uw.edu.pl kończy się 25.02.2022 r.  do godziny 23:59. Rekrutacja wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego tj. przygotowanie i przesłanie dokumentacji na adres lpieczara@uott.uw.edu.pl kończy się 25.02.2022 r.  do godziny 23:59.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji wewnętrznej:

  • CV w języku angielskim, formacie tekstowym tj. format Europass;
  • List motywacyjny (w jęz. ang.), wyraźnie wskazujący wybór miejsca stażu (tj. EUIPO) orz wskazujący obszary zainteresowań kandydata w których chciałby realizować staż (z oferty Urzędu);
  • Skan dokumentu poświadczającego znajomość jednego z języków roboczych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) EUIPO na poziomie co najmniej B1;
  • Dyplom ukończenia studiów (co najmniej pierwszego stopnia). Jeżeli studia  trwają, dyplom można zastąpić zaświadczeniem z Uczelni/oświadczeniem kandydata o przewidywanym terminie uzyskania dyplomu. Dyplom musi zostać uzyskany przed rozpoczęciem stażu tj. przed 16.09.2022 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji wewnętrznej:

  • CV w języku angielskim,
  • List motywacyjny (w jęz. ang.), wyraźnie wskazujący wybór miejsca stażu (tj. EPO) orz wskazujący obszary zainteresowań kandydata w których chciałby realizować staż (z oferty Urzędu);
  • Skan dokumentu poświadczającego znajomość jednego z języków roboczych (angielski, niemiecki, francuski) EPO na poziomie co najmniej B1;  
  • Dyplom ukończenia studiów (co najmniej pierwszego stopnia). Jeżeli studia  trwają, dyplom można zastąpić zaświadczeniem z Uczelni/oświadczeniem kandydata o przewidywanym terminie uzyskania dyplomu. Dyplom musi zostać uzyskany przed rozpoczęciem stażu tj. przed 15.09.2022 r.
Kolejnym etapem (do 28.02.2022 r.) będzie wysłanie przez Uniwersytet shortlisty kandydatów, którzy przeszli rekrutację wewnętrzną w obrębie Uniwersytetu, do właściwego Urzędu.
Następnym etapem (do 31.03.2022 r.) będzie wysłanie, przez kandydatów wskazanych przez Uniwersytet, swoich aplikacji za pomocą narzędzia udostępnionego przez EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships).
Kolejnym etapem (do 28.02.2022 r.) będzie wysłanie przez Uniwersytet shortlisty kandydatów, którzy przeszli rekrutację wewnętrzną w obrębie Uniwersytetu, do właściwego Urzędu.
Następnym etapem (do 15.03.2022 r.) będzie wysłanie, przez kandydatów wskazanych przez Uniwersytet, swoich aplikacji za pomocą narzędzia udostępnionego przez EPO (https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB).
Przed zakończeniem tego etapu, w przypadku EUIPO, wymagane jest ukończenie przynajmniej jednego z kursów przygotowawczych pod nazwą “EUTM in a Nutshell” i/lub “RCD in a Nutshell”, które dostępne są na stronie EUIPO Academy Learning Portal (czas trwania jednego kursu wynosi ok. 4 h).
 
Przed zakończeniem tego etapu, w przypadku EPO, wymagane jest ukończenie kursów przygotowawczych:
Obligatoryjny dla wszystkich kandydatów: – Introduction to the European patent system
Następnie w zależności od tego czym kandydat chce się zajmować w trakcie stażu:
Kolejne etapy zgodnie z harmonogramem rekrutacji dostępnym na stronie – https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=73916&forceview=1

Kolejne etapy zgodnie z harmonogramem rekrutacji dostępnym na stronie (zakładka timeline) – https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html
Dodatkowe wymaganie: narodowość jednego z krajów będących członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html lub kraju będącego w tzw. grupie “extension state” https://www.epo.org/about-us/foundation/extension-states.html

W przypadku EPO, kandydaci ubiegający się o staż, muszą uzyskać dyplom nie wcześniej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku.

Załączniki: