Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRAKTYKI ERASMUS+

Praktyki Erasmus+ - wyjazdy

W sprawie praktyk w ramach programu Erasmus+ prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski
tel. +48 22 55 24 008

Czym różnią się praktyki od studiów w ramach programu Erasmus+?

Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące, a maximum 12 miesięcy. Każdy student może spędzić za granicą łącznie 12 miesięcy na jednym cyklu studiów (na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich), wykorzystując je dowolnie na studia i praktyki.

W przeciwieństwie do wymiany studenckiej, gdzie lista dostępnych uczelni jest podana z góry, student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce pracować. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+ (i o kwestie związane z podpisywaniem wymaganych dokumentów). Dodatkowo może odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli proces rekrutacyjny zostanie zakończony, zainteresowana osoba potwierdza staż, obowiązki i czas trwania wyjazdu, a następnie wypełnia wymagane dokumenty z uczelni.

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?

Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp.
Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Do jakich krajów można wyjechać na praktyki Erasmus+?

Można jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na praktyki Erasmus+?

Nabór kandydatów na wyjazdy jest prowadzony przez uczelnię i to przez nią są organizowane wszelkie formalności. Rekrutacja może być prowadzona centralnie na uczelni lub też na poszczególnych wydziałach i zazwyczaj odbywa się w roku akademickim poprzedzającym start praktyki.

  1. Najpierw student znajduje firmę, w której chce odbyć praktykę oraz nawiązuje z nią kontakt,
  2. jeżeli firma zaoferuje praktyki, to należy ustalić szczegóły wyjazdu (daty, obowiązki, liczbę godzin pracy itp.),
  3. kolejnym krokiem jest kontakt z uczelnianym/wydziałowym koordynatorem praktyk w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów,
  4. po podpisaniu porozumienia o praktyki przez trzy strony – studenta, uczelnię i instytucję przyjmującą oraz innych wymaganych dokumentów, student podpisuje umowę wyjazdową, w której określone są wszystkie szczegóły.
Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Podstawowym dokumentem związanym z wyjazdem na praktyki Erasmus+ jest „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships – LAT), który musi być wypełniony i podpisany przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, jego obowiązki podczas stażu i zawiera informacje dotyczące firmy przyjmującej (również dane przełożonego). LAT stanowi podstawę do uznania i zaliczenia praktyk przez uczelnię.

Przed samym wyjazdem student musi również podpisać umowę dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość grantu, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu. Wyjazd na praktyki może być również realizowany bez stypendium finansowego lub z dofinansowaniem częściowym (np. na część wyjazdu student otrzymuje grant, a na część wyjazdu otrzymuje grant zerowy, natomiast dzięki rekrutacji przez uczelnię ma możliwość wyjazdu w ramach programu).

Przed wyjazdem na praktyki trzeba również wykupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW oraz ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – OC (często wybieraną opcją jest ubezpieczenie ISIC lub Euro26), a także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W oddziałach NFZ wydawana jest bezpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której student ma możliwość korzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą, tak samo jak gdyby korzystał z usług NFZ w Polsce.

Praktyki obowiązkowe a praktyki dodatkowe

W zależności od wymagań ustalonych przez uczelnię, na praktyki w ramach programu Erasmus+ można w wielu przypadkach wyjechać zarówno na praktyki obowiązkowe, czyli określone programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, wpisane w siatkę przedmiotów na stronie uczelni, jak i na praktyki nieobowiązkowe, czyli niewymaganych programem studiów. Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki Erasmus+.