Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

PROCES NAUCZANIA

Staże, praktyki dla studentów i doktorantów.
Wykłady firmowe na uczelni.
Płatne kursy prowadzone przez firmowych ekspertów.
Firmowe centrum kształcenia na uczelni.
Warsztaty i szkolenia w firmie.
Wsparcie w zbieraniu danych do studenckich prac dyplomowych.
Zamawiane/aranżowane przez biznes tematy prac dyplomowych: licencjackich, magisterskich, doktorskich.
Dedykowane wsparcie finansowe dotyczące wyposażenia dydaktycznego.

BUDOWANIE PROFILU ABSOLWENTA

Konsultacje profilu absolwenta.
Konsultacje programów, kursów, zajęć.
Diagnostyczne konsultacje wymaganych umiejętności, wiedzy i postaw.
Konsultacje metod oceny wyników.

UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Ogłoszenia o wakatach.
Wspólne procesy rekrutacyjne.
Targi pracy, Giełdy ofert.
Konsultacje z kadrą uczelni dotyczące kandydatów do pracy.
Praca tymczasowa lub w niepełnym wymiarze dla studentów.
Konkursy dotyczące zatrudniania.

ORGANIZACYJNE FORMY WSPÓŁPRACY

Firmowe rady doradcze.
Sponsoring.
Patronaty.
Wsparcie finansowe wyposażenia przestrzeni dla studentów, ogólnodostępnej.

NOWE I INNOWACYJNE INICJATYWY

Wspólne projekty edukacyjne.
Wspólne prace edukacyjne w dziedzinie B+R.
Firmowe stypendia dla najlepszych studentów.
Firmowe stypendia dedykowane.
Staże pracowników na uczelni.

 

Powyższe propozycje pochodzą z opracowania: „Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych”, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, Marzec 2010.

 

Propozycje nie wyczerpują możliwych pól współpracy. Wytyczają potencjalne obszary w których partnerzy mogą podejmować działania.