Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRAKTYKI W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Ogłoszenie o “Naborze na nieodpłatne praktyki studenckie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego”

PREFEROWANE KIERUNKI: PRAWO, ADMINISTRACJA

(Tylko PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE!) *

Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna w Warszawie 00-951, pl. Krasińskich 2/4/6 poszukuje kandydatów na nieodpłatne praktyki studenckie.

Kandydatem na praktyki może być osoba, która jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego, preferowane kierunki: prawo, administracja.

SN oferuje:

  • bezpłatną praktykę, trwającą nie krócej niż dwa tygodnie i nie dłużej niż jeden miesiąc;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji, zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej w praktyce

Prosimy o składanie ofert zawierających CV oraz podanie o przyjęcie na praktykę studencką wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” w celach:

  1. przeprowadzenia rekrutacji na praktykę – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. związanych z realizacją praktyki – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy pl. Krasińskich 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr albumu, nazwa uczelni i wydziału, w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o praktyki studenckie w Sądzie Najwyższym Izbie Dyscyplinarnej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji praktyki. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na praktykę.

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą na adres: Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna Biuro Kadr, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa,  lub na adres e-mail: I.Sedek@sn.pl; A.Kedzinska@sn.pl

Prosimy pobrać klauzulę informacyjną i podpisaną dołączyć do składanych dokumentów!

Obowiązkowo:    POBIERZ

PROCEDURA:

1. Złóż dokumenty do SN (CV i podanie; wg wymagań podanych wyżej)

2. Po otrzymaniu informacji, że jesteś przyjęty/ta na praktyki, prześlij do Biura Karier (biurokarier@adm.uw.edu.pl) FORMULARZ PRAKTYKANTA, co pozwoli wystawić skierowanie na praktyki.

*  PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE – skierowanie na praktyki wystawia Biuro Karier UW. Student/ka musi wykupić NNW we własnym zakresie.