Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

WYKAZ UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH

English version below

dotyczących organizacji praktyk studenckich (obowiązkowych i nieobowiązkowych)* oraz informacja, gdzie można znaleźć daną ofertę praktyk.

Lp. NAZWA ORGANIZATORA PRAKTYK TERMIN WAŻNOŚCI UMOWY
1  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

poland.representation.ec.europa.eu

bezterminowo
2  Ministerstwo Sprawiedliwości

gov.pl -praktyki studenckie

bezterminowo
3  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

biurokarier.uw.edu.pl – praktyki w ABW

bezterminowo
4  Pekao SA

biurokarier.edu.pl

bezterminowo
5  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

biurokarier.edu.pl

miiz.waw.pl/pl/muzeum/praktyki

bezterminowo
6  Sąd Najwyższy

biurokarier.edu.pl

bezterminowo
7  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

biurokarier.edu.pl

bezterminowo
8  Sąd Okręgowy w Warszawie

biurokarier.edu.pl

bezterminowo
9 Fundacja HumanDoc

biurokarier.edu.pl

bezterminowo
10  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

gov.pl/web/mswia/praktyki-wolontariat-i-staze

do 31 grudnia 2023 r.
11  Ministerstwo Finansów

gov.pl/web/finanse/praktyki

do 31 grudnia 2023 r.
12 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

biurokarier.edu.pl

do 30 lipca 2024 r.

 

13 Urząd m. st. Warszawy
Oferta praktyk
do 31 grudnia 2024 r.

*  Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach u wymienionych Organizatorów obsługuje Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.

 

All documents concerning internship with these Partners are handled by the Career Office at the University of Warsaw.

Lp. INTERNSHIP ORGANIZER EXPIRY DATE OF THE AGREEMENT
1 The European Commission Representation in Poland

poland.representation.ec.europa.eu

indefinitely
2 Ministry of Justice

gov.pl -praktyki studenckie

indefinitely
3 The Internal Security Agency

biurokarier.uw.edu.pl – praktyki w ABW

indefinitely
4 Pekao SA

biurokarier.edu.pl

indefinitely
5 Museum and Institute of Zoology – Polish Academy of Sciences

biurokarier.edu.pl

miiz.waw.pl/pl/muzeum/praktyki

indefinitely
6 Supreme Court

biurokarier.edu.pl

indefinitely
7 Commissioner for Human Rights

biurokarier.edu.pl

indefinitely
8 District Court in Warsaw

biurokarier.edu.pl

indefinitely
9 HumanDoc Foundation

biurokarier.edu.pl

indefinitely
10 Ministry of the Interior and Administration

gov.pl/web/mswia/praktyki-wolontariat-i-staze

until 31st of December 2023
11 Ministry of Finance

gov.pl/web/finanse/praktyki

until 31st of December 2023
12 The General Directorate for National Roads and Motorways

biurokarier.edu.pl

until 30th of July 2024

 

13 City Hall of Warsaw

Oferta praktyk

until 31st of December 2024

All documents concerning internship with these Partners are handled by the Career Office at the University of Warsaw.