Praktyki nieobowiązkowe

są koordynowane przez Biuro Karier, które przygotowuje indywidualne porozumienia z firmami.

 

Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumeinia lub wystawienie skeirowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ).

Formularz nalezy przesłac na adres:  biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Na czas odbywanai praktyki nieobowiązkowej student musi wykupić/posiadać ubezpieczenie NNW.

 

Biuro Karier UW posiada również umowy tzw. długoterminowe, które obejmuja zarówno praktyki obowiazkowe jak i nieobowiązkowe. (Wykaz umów),