Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów będą przygotowywać prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Projekt ma na celu opracowanie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych realizowanych w ramach Uniwersytetu. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania przyszłych absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy w pracy oraz podniesienia ich kompetencji zawodowych. Realizacji projektu przyczyni się do poprawy transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Warszawskiego – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Projekt składa się z licznych działań mających na celu wypracowanie narzędzi administracyjnych, organizacyjnych i prawnych oraz odpowiednich kompetencji i sieci kontaktów wśród pracowników wydziałów poprzez m. in.:
  • Modernizacje systemów informatycznych (USOS, serwis biurokarier.edu.pl, narzędzia komunikacji – strony informujące o działaniach w projekcie);
  • Wzory umów, regulaminy i dokumenty prawne z zakresu praw własności intelektualnej;
  • Wydarzenia branżowe – Giełdy Współpracy – podczas których studenci, pracodawcy i wydziały mogą nawiązać współpracę i rozpoznać swoje potrzeby;
  • Szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu pisania aplikacyjnych prac dyplomowych 
dla studentów i dla promotorów;
  • Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zewnętrznymi, własności intelektualnej i ochrony praw autorskich;
  • Wdrożenie wypracowanych rozwiązań na sześciu wydziałach z uwzględnieniem zasad trwałości projektu.

 

Model przygotowania aplikacyjnych prac dyplomowych

Raport z realizacji projektu